logo
logo
facebook
Predstavljanje izvještaja "Kontrolna lista vladavine prava za Bosnu i Hercegovinu"

Sarajevo, 12.11.2021. godine

Kontrolna lista vladavine prava za Bosnu i Hercegovinu je nastala kao rezultat saradnje Udruženja „Vaša prava BiH“ i Programa vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi Konrad Adenauer Fondacije. Cilj ovog analitičkog izvještaja je da pruži svobuhvatan pregled stanja vladavine prava u Bosni i Hercegovini sa posebnim fokusom na ocjenu stanja aktivne vladavine prava koja podrazumijeva analizu sadržajnog kvalitet samih pozitivnih propisa i njihove pravilne primjene u praksi. Detaljna analiza vladavine prava u praksi u postupanju sudova i državnih organa temelji se na ekspertskoj kvalitativnoj i kvantitativnoj evaluaciji svih definišućih empirijskih podataka i pokazatelja.

 1638439435653.jpg 
 
Namjera partnera Udruženje „Vaša prava BiH“ i Programa vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi Fondacije Konrad Adenauer, kao i samih autora publikacije, je da ovaj analitički izvještaj, pored pružanja boljeg razumijevanja stanja vladavine prava u Bosni i Hercegovini i njenog uticaja na prava njenih građana, svim donosiocima odluka posluži kao putokaz u svim trenutnim i budućim reformskim procesima. 
 1638441022933.jpg
 Preuzmite elektronsku verziju dokumenta:

prva slika.jpg