logo
logo
facebook
Zajedno Protiv Rodnog Nasilja: Refleksije sa Seminara 'Pristup pravdi za Žene' u Sarajevu

U srijedu, 4. oktobra 2023. godine, u Sarajevu je održan seminar pod nazivom "Pristup pravdi za Žene". Seminar je bio plod dugogodišnje saradnje između IRZ-a i udruženja "Vaša prava BiH", s ciljem razvoja pravnog sistema i promocije vladavine prava u Bosni i Hercegovini. Ovaj događaj je posebno naglasio značaj rasprave o rodnom nasilju u porodici, temi koja je, nažalost, sve aktuelnija u našem društvu.

Seminar je otvoren uvodnim riječima dr. Arnd Wohler-a, zamjenika rukovodioca oblasti "Jugoistočna Evropa" u IRZ, Bonn, Njemačka. Dr. Wohler je istakao važnost kontinuirane saradnje i podrške koju IRZ pruža Bosni i Hercegovini u oblasti harmonizacije prava i pristupa pravosuđu. Gospodin Emir Prcanović, Direktor "Vaša prava BiH", naglasio je posljednje tragične događaje u vezi s nasiljem nad ženama i femicidom u BiH, pozivajući sve relevantne aktere da se udruže u borbi protiv ovog ozbiljnog problema.

Sutkinja Adisa Zahiragić iz Kantonalnog suda u Sarajevu predstavila je pregled stanja i iskustva u procesuiranju djela nasilja u porodici. Njeno izlaganje je bilo potresno, ali i edukativno, s ciljem da se javnost upozna s izazovima s kojima se suočavaju žrtve i pravosudni organi.

Gospođa Ramona Pisal, Predsjednica Regionalnog suda u Postsdamu i Zamjenica predsjednika Upravnog odbora IRZ-a, govorila je o osnaživanju žena u pravosuđu iz njemačke perspektive. Posebno je istakla važnost pristupa pravdi i pravnoj profesiji za žene, naglašavajući kako je Njemačka postigla značajne pomake u ovom smjeru.

Predstavnici Udruženja "Vaša prava BiH" su se osvrnuli na pristup pravdi za žene žrtve seksualnog nasilja tokom rata. Posebno su naglasili izazove u oblasti imovinskih zahtjeva i naknade štete za ove žrtve.

Seminar je također obuhvatio osvrt svih učesnika na temu nasljednog prava i imovinskih odnosa u braku. Diskusija je bila usmjerena na pitanje da li je položaj žene u odnosu na imovinu u braku, vanbračnoj zajednici i nasljeđivanju poboljšan u posljednjim godinama.

Seminar "Pristup pravdi za Žene" je ponudio detaljan  uvid u izazove s kojima se suočavaju žene u Bosni i Hercegovini, ali i pružio nadu da kroz saradnju i edukaciju možemo izgraditi pravednije društvo. Važno je da nastavimo s radom na ovim pitanjima i da se borimo za prava svih građana, posebno onih najranjivijih.

20231004_094848.jpg