logo
logo
COVID 19 informacije
Sve što trebate znati o svojim pravima za vrijeme COVID 19 pandemije
Potražite odgovore na svoja pravna pitanja ili probleme
Primjeri: pravo na dječiji dodatak, otkaz ugovora o radu
Pružaoci besplatne pravne pomoći
Razgovarajte s nama i postavite svoje pravno pitanje
Dokumenti za preuzimanje
Da li ispunjavam uslove za besplatnu pravnu pomoć?
Uradi brzi kvalifikacioni upitnik da vidiš da li ispunjavaš uslove za besplatnu pravnu pomoć

Najnovije vijesti

Mišljenje Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine o načinu primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama FBiH
Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine izdali su uputu/mišljenje u vezi sa upitom inspekcijskog organa o načinu primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ br. 32/01 i 48/11). U mišljenju je istaknuto i da, u smislu člana 3. stav 1. tačka 1. Zakona, informacija je svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja, podaci ili bilo koji drugi sadržaj, uključujući svaku kopiju ili njezin dio, bez obzira na oblik...
Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom Korona (Covid-19) u Republici Srpskoj
1. U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva do 01.02.2021. godine zabranjuju se: 1) sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica, 2) muzika uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće, 3) sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode)....
Vlada Federacije BiH produžila trajanje naredbi i preporuka Kriznog štaba/stožera za narednih 14 dana
Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 14.01.2021. usvojila je informaciju o epidemiološkoj situaciji uzrokovanoj koronavirusom (COVID-19) u Federaciji BiH na dan 12.1.2021. godine, te usvojila predložene naredbe i preporuke Kriznog štaba/stožera Federalnog ministarstva zdravstva, koja je pripremljena na osnovu zaključka s prošle sjednice Vlade FBiH.Vlada FBiH dozvoljava vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih i drugačijih mjera ...
ZAKONI O PRUŽANjU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
Ovdje možete pronaći sve zakone o pružanju besplatne pravne pomoći

Najčešće postavljana pravna pitanja

 • Da li sud može tražiti naplatu sudske takse i nakon pravosnažnosti presude

  Pitanje: Da li sud može tražiti naplatu sudske takse i nakon pravosnažnosti presude donijete  u postupku u kojem je očigledno propustio da to traži. Presuda je potvrđena i odlukom drugostepenog suda.

  Odgovor: Pravo na utvrđivanje takse zastarijeva u roku od tri godine od dana nastanka taksene obaveze, a pravo na prinudnu naplatu utvrđene takse zastarijeva u roku propisanom odredbama zakona kojima se uređuje poreski postupak.

  Obveznik plaćanja sudske takse u prvostepenom postupku je tužilac, odnosno predlagač, a obveznik u drugostepenom postupku i u postupku po vandrednom pravnom lijeku  je podnosilac žalbe , odnosno lice u čijem je interesu pokrenut postupak po vandrednom pravnom lijeku.

 • Propisana temperatura na radnom mjestu

  Pitanje: Radim u jednoj većoj prodavnici u Banjoj Luci kao kasirka. Tokom zimskih mjeseci na radnom mjestu se smrzavam, jer uopšte nema grijanja ili je ono minimalno. Šta mogu da uradim?

  Odgovor: Prije svega treba da se pismeno obratite poslodavcu sa zahtjevom za obezbjeđivanje adekvatnih uslova rada. Najbolje da zahtjev pošaljete putem pošte preporučenom pošiljkom sa povratnicom. Ako poslodavac ne odgovori u roku od osam dana od prijema zahtjeva, imate pravo da se za zaštitu prava obratite Inspekciji rada. Dan prijema zahtjeva od strane poslodavca ćete vidjeti na povratnici kada vam stigne na kućnu adresu.

  U zahtjevu se trebate pozvati na Zakon o zaštiti na radu i Pravilnik o preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad na radnom mjestu. Navedenim Pravilnikom propisano je da tokom rada u radnim i pomoćnim prostorijama u kojima se nalaze radna mjesta temperatura mora da bude odgovarajuća, u zavisnosti od metoda rada i aktivnosti, kao i fizičkog opterećenja radnika.

  U slučajevima kada je temperatura spoljašnjeg vazduha do +5° C, propisana temperatura za laki rad bez fizičkog naprezanja je 18-28° C, a za laki i teški fizički rad propisana temperatura je 15-28° C.

 • Pravo na ličnu invalidninu

  Pitanje: Hoću da ostvarim pravo na ličnu invalidninu jer sam lošeg zdravlja već duži niz godina. U centru za socijalni rad su mi rekli da se obratim institutu za ocjenu zdravstvenog stanja. Otišao sam na institut, vještačili su me površno i dobio sam nalaz gdje piše da mi je invaliditet 80% i da imam pravo prigovora. Mislim da su me lose vještačili, tj. da je moje zdravstveno stanje puno gore i hoću da se žalim.

  Odgovor: Ukoliko ste nezadovoljni nalazom, ocjenom i mišljenjem Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja možete podnijeti prigovor po kojem bi Vam odlučivala drugostepena komisija Instituta. Pri tome, morali biste snositi i troškove vještačenja. Drugi način bi bio da se sa nalazom koji imate obratite nadležnom centru za socijalni rad koji bi na osnovu dokumentacije u spisu donio rješenje pa da se nakon toga žalite na tako zaprimljeno rješenje. U tom slučaju, ne biste snosili troškove postupka.

 • Mogućnost dodjele nekog socijalnog stana

  Pitanje: Već neko vrijeme boravim u stanu koji je napušten i u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo.bNemam nikakvo rješenje za taj stan, tu sam uselio sa porodicom prije nekoliko godina kad sam čuo da je napušten. Stan je u lošem stanju, a ja i moja porodica smo u lošoj materijalnoj situaciji, korisnici smo nekoliko vidova socijalne pomoći. Za našu situaciju zna opština i centar za socijalni rad. Iz opštine nas mogu svaki čas istjerati na ulicu pa se interesujem za mogućnost dodjele nekog socijalnog stana na korištenje?

  Odgovor: Nažalost, pitanje  stambenog rješavanja osoba u stanju socijalne potrebe još nije adekvatno regulisano podzakonskim aktima. Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom propisano je da osobe u stanju socijalne potrebe imaju pravo na stambeno zbrinjavanje. Međutim, po tom pitanju nikad nisu doneseni podzakonski akti neophodni za provedbu zakona. U praksi općine rješavaju ove problem na način da se dodjela stana odvija po modelu socijalnog stanovanja. Međutim, kako nije propisana procedura za dodjelu stanova, najbolje bi bilo obratiti se općini molbom za rješenje stambenog pitanja te uz molbu priložiti dokaze o lošem imovnom stanju.

 • Da li sud može tražiti naplatu sudske takse i nakon pravosnažnosti presude

  Pitanje: Da li sud može tražiti naplatu sudske takse i nakon pravosnažnosti presude donijete  u postupku u kojem je očigledno propustio da to traži. Presuda je potvrđena i odlukom drugostepenog suda.

  Odgovor: Pravo na utvrđivanje takse zastarijeva u roku od tri godine od dana nastanka taksene obaveze, a pravo na prinudnu naplatu utvrđene takse zastarijeva u roku propisanom odredbama zakona kojima se uređuje poreski postupak.

  Obveznik plaćanja sudske takse u prvostepenom postupku je tužilac, odnosno predlagač, a obveznik u drugostepenom postupku i u postupku po vandrednom pravnom lijeku  je podnosilac žalbe , odnosno lice u čijem je interesu pokrenut postupak po vandrednom pravnom lijeku.

 • Propisana temperatura na radnom mjestu

  Pitanje: Radim u jednoj većoj prodavnici u Banjoj Luci kao kasirka. Tokom zimskih mjeseci na radnom mjestu se smrzavam, jer uopšte nema grijanja ili je ono minimalno. Šta mogu da uradim?

  Odgovor: Prije svega treba da se pismeno obratite poslodavcu sa zahtjevom za obezbjeđivanje adekvatnih uslova rada. Najbolje da zahtjev pošaljete putem pošte preporučenom pošiljkom sa povratnicom. Ako poslodavac ne odgovori u roku od osam dana od prijema zahtjeva, imate pravo da se za zaštitu prava obratite Inspekciji rada. Dan prijema zahtjeva od strane poslodavca ćete vidjeti na povratnici kada vam stigne na kućnu adresu.

  U zahtjevu se trebate pozvati na Zakon o zaštiti na radu i Pravilnik o preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad na radnom mjestu. Navedenim Pravilnikom propisano je da tokom rada u radnim i pomoćnim prostorijama u kojima se nalaze radna mjesta temperatura mora da bude odgovarajuća, u zavisnosti od metoda rada i aktivnosti, kao i fizičkog opterećenja radnika.

  U slučajevima kada je temperatura spoljašnjeg vazduha do +5° C, propisana temperatura za laki rad bez fizičkog naprezanja je 18-28° C, a za laki i teški fizički rad propisana temperatura je 15-28° C.

 • Pravo na ličnu invalidninu

  Pitanje: Hoću da ostvarim pravo na ličnu invalidninu jer sam lošeg zdravlja već duži niz godina. U centru za socijalni rad su mi rekli da se obratim institutu za ocjenu zdravstvenog stanja. Otišao sam na institut, vještačili su me površno i dobio sam nalaz gdje piše da mi je invaliditet 80% i da imam pravo prigovora. Mislim da su me lose vještačili, tj. da je moje zdravstveno stanje puno gore i hoću da se žalim.

  Odgovor: Ukoliko ste nezadovoljni nalazom, ocjenom i mišljenjem Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja možete podnijeti prigovor po kojem bi Vam odlučivala drugostepena komisija Instituta. Pri tome, morali biste snositi i troškove vještačenja. Drugi način bi bio da se sa nalazom koji imate obratite nadležnom centru za socijalni rad koji bi na osnovu dokumentacije u spisu donio rješenje pa da se nakon toga žalite na tako zaprimljeno rješenje. U tom slučaju, ne biste snosili troškove postupka.

 • Mogućnost dodjele nekog socijalnog stana

  Pitanje: Već neko vrijeme boravim u stanu koji je napušten i u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo.bNemam nikakvo rješenje za taj stan, tu sam uselio sa porodicom prije nekoliko godina kad sam čuo da je napušten. Stan je u lošem stanju, a ja i moja porodica smo u lošoj materijalnoj situaciji, korisnici smo nekoliko vidova socijalne pomoći. Za našu situaciju zna opština i centar za socijalni rad. Iz opštine nas mogu svaki čas istjerati na ulicu pa se interesujem za mogućnost dodjele nekog socijalnog stana na korištenje?

  Odgovor: Nažalost, pitanje  stambenog rješavanja osoba u stanju socijalne potrebe još nije adekvatno regulisano podzakonskim aktima. Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom propisano je da osobe u stanju socijalne potrebe imaju pravo na stambeno zbrinjavanje. Međutim, po tom pitanju nikad nisu doneseni podzakonski akti neophodni za provedbu zakona. U praksi općine rješavaju ove problem na način da se dodjela stana odvija po modelu socijalnog stanovanja. Međutim, kako nije propisana procedura za dodjelu stanova, najbolje bi bilo obratiti se općini molbom za rješenje stambenog pitanja te uz molbu priložiti dokaze o lošem imovnom stanju.

Želite li nam poslati poruku direktno? Registrujte se!