logo
logo

Najnovije vijesti

 • Disciplinski postupci bez učinka
  Disciplinski postupci i dalje nemaju veći preventivni učinak, iako je u poređenju sa evropskim prosjekom njihov broj visok, upozorili su predstvanici EK u Izvještaju o napretku BiH na putu ka EU. Tokom 2022. godine, Ured disciplinskog tužioca (UDT) je zaprimio 840 pritužbi (9,2% manje u odnosu na 2021. godinu), od čega je 76 pokrenuto po službenoj dužnosti protiv nosilaca pravosudnih funkcija (7% više u odnosu na 2021. godinu), i podnio 41 disciplinsku tužbu, uključujući šest protiv glavnih tužilaca i predsjednika sudova.
 • Problemi u funkcionisanju Ustavnog suda BiH i imenovanju sudija prema izvještaju Evropske komisije
  U izvještaju Evropske komisije o napretku BiH posebno je naglašen problem osporavanja nadležnosti Ustavnog suda BiH i opstrukcija u imenovanju nedostajućih sudija. U izvještaju, između ostalog, stoji: „Ustavni sud je suspendovao primjenu, a potom i ukinuo nekoliko pravnih i političkih akata koje je donijela Republika Srpska. Krajem 2022. godine, dvojici sudija Ustavnog suda BiH istekao je mandat zbog odlaska u starosnu penziju. Entitetske skupštine još  nisu pokrenule postupak za njihovu zamjenu, što Sudu otežava postupak odlučivanja.
 • Poziv za Dostavu Ponuda: Online Shorts Kampanja "Prepoznaj i Reagiraj"
  Udruženje „Vaša prava BiH“**, uz podršku Vlade SAD-a i USAID INSPIRE programa, poziva zainteresirane pravne subjekte za podnošenje ponuda za kreiranje i provedbu Online Shorts kampanje "Prepoznaj i Reagiraj". Cilj kampanje je podizanje svijesti i edukacija javnosti o trgovini ljudima, uz poseban fokus na identifikaciju i zaštitu žrtava. **Projekat Ciljevi:** - Pružanje pravne pomoći žrtvama trgovine ljudima - Jačanje institucionalnih kapaciteta - Podizanje svijesti o problematici trgovine ljudima
 • ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZRADE AUDIO VIZUELNIH MATERIJALA
  PREDMET ovog poziva je postupak za dostavu ponuda za usluge izrada audio vizuelnih materijala za potrebe projekata “Izgradnja učinkovitog i održivog BH nacionalnog odgovora za borbu protiv trgovine ljudima” koga provodi Udruženje „Vaša prava BiH“ a podržava Vlada SAD-a kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID INSPIRE.
 • Skeniraj za pravdu: Širenje Svijesti o Trgovini Ljudima u BiH
  U eri tehnologije, koja igra ključnu ulogu u našim životima, inicijative koje koriste inovacije za rješavanje društvenih izazova postaju neophodne. "Skeniraj za pravdu", QR kampanja usmjerena na borbu protiv trgovine ljudima, predstavlja jedan takav pionirski pristup. Cilj ove kampanje je podizanje svijesti i pružanje podrške osobama u riziku, koristeći digitalnu povezanost za diseminaciju ključnih informacija i resursa.