logo
logo

Najnovije vijesti

 • Dodijeljeni grantovi za projekat FOSTER u Bosni i Hercegovini
  Sa zadovoljstvom objavljujemo početak implementacije projekta FOSTER - "Uključivanje stranaca u WB – Pristup socijalnim i ekonomskim pravima" u Bosni i Hercegovini. Nakon rigoroznog procesa prijave i selekcije, ponosni smo što možemo predstaviti izabrane korisnike grantova i njihove projekte, koji će se realizovati od 15. aprila do 15. oktobra 2024. godine.
 • Disciplinski postupci bez učinka
  Disciplinski postupci i dalje nemaju veći preventivni učinak, iako je u poređenju sa evropskim prosjekom njihov broj visok, upozorili su predstvanici EK u Izvještaju o napretku BiH na putu ka EU. Tokom 2022. godine, Ured disciplinskog tužioca (UDT) je zaprimio 840 pritužbi (9,2% manje u odnosu na 2021. godinu), od čega je 76 pokrenuto po službenoj dužnosti protiv nosilaca pravosudnih funkcija (7% više u odnosu na 2021. godinu), i podnio 41 disciplinsku tužbu, uključujući šest protiv glavnih tužilaca i predsjednika sudova.
 • Problemi u funkcionisanju Ustavnog suda BiH i imenovanju sudija prema izvještaju Evropske komisije
  U izvještaju Evropske komisije o napretku BiH posebno je naglašen problem osporavanja nadležnosti Ustavnog suda BiH i opstrukcija u imenovanju nedostajućih sudija. U izvještaju, između ostalog, stoji: „Ustavni sud je suspendovao primjenu, a potom i ukinuo nekoliko pravnih i političkih akata koje je donijela Republika Srpska. Krajem 2022. godine, dvojici sudija Ustavnog suda BiH istekao je mandat zbog odlaska u starosnu penziju. Entitetske skupštine još  nisu pokrenule postupak za njihovu zamjenu, što Sudu otežava postupak odlučivanja.
 • Poziv za Dostavu Ponuda: Online Shorts Kampanja "Prepoznaj i Reagiraj"
  Udruženje „Vaša prava BiH“**, uz podršku Vlade SAD-a i USAID INSPIRE programa, poziva zainteresirane pravne subjekte za podnošenje ponuda za kreiranje i provedbu Online Shorts kampanje "Prepoznaj i Reagiraj". Cilj kampanje je podizanje svijesti i edukacija javnosti o trgovini ljudima, uz poseban fokus na identifikaciju i zaštitu žrtava. **Projekat Ciljevi:** - Pružanje pravne pomoći žrtvama trgovine ljudima - Jačanje institucionalnih kapaciteta - Podizanje svijesti o problematici trgovine ljudima
 • ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZRADE AUDIO VIZUELNIH MATERIJALA
  PREDMET ovog poziva je postupak za dostavu ponuda za usluge izrada audio vizuelnih materijala za potrebe projekata “Izgradnja učinkovitog i održivog BH nacionalnog odgovora za borbu protiv trgovine ljudima” koga provodi Udruženje „Vaša prava BiH“ a podržava Vlada SAD-a kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID INSPIRE.