logo
logo

Najnovije vijesti

 • ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZRADE AUDIO VIZUELNIH MATERIJALA
  PREDMET ovog poziva je postupak za dostavu ponuda za usluge izrada audio vizuelnih materijala za potrebe projekata “Izgradnja učinkovitog i održivog BH nacionalnog odgovora za borbu protiv trgovine ljudima” koga provodi Udruženje „Vaša prava BiH“ a podržava Vlada SAD-a kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID INSPIRE.
 • Skeniraj za pravdu: Širenje Svijesti o Trgovini Ljudima u BiH
  U eri tehnologije, koja igra ključnu ulogu u našim životima, inicijative koje koriste inovacije za rješavanje društvenih izazova postaju neophodne. "Skeniraj za pravdu", QR kampanja usmjerena na borbu protiv trgovine ljudima, predstavlja jedan takav pionirski pristup. Cilj ove kampanje je podizanje svijesti i pružanje podrške osobama u riziku, koristeći digitalnu povezanost za diseminaciju ključnih informacija i resursa.
 • U susret odluci EU o otvaranju pregovora sa Bosnom i Hercegovinom, šta BiH mora napraviti u oblasti vladavine prava?
  Izmjene zakona o VSTV ne osiguravaju adekvatan sistem provjere imovine sudija i tužilaca Izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH jedan su od 14 prioriteta koje BiH mora ispuniti kako bi Evropsko vijeće odobrilo početak pregovora o članstvu. Vlasti BiH su izmjene ovog zakona i usvojile u septembru  2023.godine ali, kako se navodi u Izvještaju o napretku BiH, usvojeno se razlikuje od potrebnog kako bi ovaj uslov i bio ispunjen.
 • Završni okrugli sto u okviru projekta "HERJustice: Osnaživanje žena i djevojčica za inkluziju i pristup pravima"
  Završni okrugli sto u okviru projekta "HERJustice: Osnaživanje žena i djevojčica za inkluziju i pristup pravima", održan 8. februara 2024. u Sarajevu, okupio je preko 70 učesnika iz različitih institucija, organizacija civilnog društva i drugih organa, te stručnjake i aktiviste u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. Organizovan od strane Udruženja "Vaša prava BiH" uz podršku Kanadskog fonda za lokalne inicijative (CFLI), ovaj događaj je imao za cilj razmjenu znanja i iskustava, te stvaranje strategija za prevenciju rodno zasnovanog nasilja i osnaživanje žena i djevojčica.
 • Produžetak roka-Poziv organizacijama civilnog društva za dostavu projektnih prijedloga u okviru projekta: "Uključivanje stranaca u Zapadnom Balkanu – Pristup socijalnim i ekonomskim pravima (FOSTER)""
  Registrovane neprofitne pravne osobe osnovane u Bosni i Hercegovini mogu se prijaviti za do četiri nacionalna projekta, od kojih je svaki prihvatljiv za maksimalni grant od 5.500,00 EUR. Rok za prijavu je 20. januar 2024., a predviđena je i online info sesija o procesu selekcije i implementaciji projekta zakazana za 04. januar 2024. Zainteresovane strane mogu se registrovati za info sesiju putem e-maila na EUCall2023@vasaprava.org.