logo
logo

Najnovije vijesti

 • Projekat "Korak po Korak" za Jačanje Regionalne Saradnje i Borbu protiv Krijumčarenja Migranata na Zapadnom Balkanu
  Projekat KORAK PO KORAK bavi se rastućim sigurnosnim rizicima usljed korišćenja visoke tehnologije od strane organizovanih kriminalnih grupa za krijumčarenje migranata. Podsticanjem snažnog regionalnog partnerstva između organizacija civilnog društva iz Zapadnog Balkana, kao i sa njihovim kolegama iz Evropske unije i organima javne vlasti, projekat ima za cilj borbu protiv regionalnog organizovanog kriminala, unapređenje sajber sigurnosti i jačanje sigurnosti ljudi.
 • Dodijeljeni grantovi za projekat FOSTER u Bosni i Hercegovini
  Sa zadovoljstvom objavljujemo početak implementacije projekta FOSTER - "Uključivanje stranaca u WB – Pristup socijalnim i ekonomskim pravima" u Bosni i Hercegovini. Nakon rigoroznog procesa prijave i selekcije, ponosni smo što možemo predstaviti izabrane korisnike grantova i njihove projekte, koji će se realizovati od 15. aprila do 15. oktobra 2024. godine.
 • Disciplinski postupci bez učinka
  Disciplinski postupci i dalje nemaju veći preventivni učinak, iako je u poređenju sa evropskim prosjekom njihov broj visok, upozorili su predstvanici EK u Izvještaju o napretku BiH na putu ka EU. Tokom 2022. godine, Ured disciplinskog tužioca (UDT) je zaprimio 840 pritužbi (9,2% manje u odnosu na 2021. godinu), od čega je 76 pokrenuto po službenoj dužnosti protiv nosilaca pravosudnih funkcija (7% više u odnosu na 2021. godinu), i podnio 41 disciplinsku tužbu, uključujući šest protiv glavnih tužilaca i predsjednika sudova.
 • Problemi u funkcionisanju Ustavnog suda BiH i imenovanju sudija prema izvještaju Evropske komisije
  U izvještaju Evropske komisije o napretku BiH posebno je naglašen problem osporavanja nadležnosti Ustavnog suda BiH i opstrukcija u imenovanju nedostajućih sudija. U izvještaju, između ostalog, stoji: „Ustavni sud je suspendovao primjenu, a potom i ukinuo nekoliko pravnih i političkih akata koje je donijela Republika Srpska. Krajem 2022. godine, dvojici sudija Ustavnog suda BiH istekao je mandat zbog odlaska u starosnu penziju. Entitetske skupštine još  nisu pokrenule postupak za njihovu zamjenu, što Sudu otežava postupak odlučivanja.
 • Poziv za Dostavu Ponuda: Online Shorts Kampanja "Prepoznaj i Reagiraj"
  Udruženje „Vaša prava BiH“**, uz podršku Vlade SAD-a i USAID INSPIRE programa, poziva zainteresirane pravne subjekte za podnošenje ponuda za kreiranje i provedbu Online Shorts kampanje "Prepoznaj i Reagiraj". Cilj kampanje je podizanje svijesti i edukacija javnosti o trgovini ljudima, uz poseban fokus na identifikaciju i zaštitu žrtava. **Projekat Ciljevi:** - Pružanje pravne pomoći žrtvama trgovine ljudima - Jačanje institucionalnih kapaciteta - Podizanje svijesti o problematici trgovine ljudima