logo
logo
COVID 19 informacije
Sve što trebate znati o svojim pravima za vrijeme COVID 19 pandemije
Potražite odgovore na svoja pravna pitanja ili probleme
Primjeri: pravo na dječiji dodatak, otkaz ugovora o radu
Pružaoci besplatne pravne pomoći
Razgovarajte s nama i postavite svoje pravno pitanje
Dokumenti za preuzimanje
Da li ispunjavam uslove za besplatnu pravnu pomoć?
Uradi brzi kvalifikacioni upitnik da vidiš da li ispunjavaš uslove za besplatnu pravnu pomoć

Najnovije vijesti

Pravo na zdravstvenu zaštitu oboljelih od Kovida 19
Od početka pandemije Korona virusa, Fond zdravstvene zaštite Republike Srpske u javnim zdravstvenim ustanovama, finansira zdravstvene usluge za sve građane i osigurane i neosigurane. I u 2021. pravo na zdravstvenu zaštitu se može ostvariti i bez  ovjerene zdravstvene knjižice. Fond u potpunosti finansira bolničko liječenje oboljelih od kovida 19, što podrazumijeva kompletnu bolničku njegu, uključujući lijekove i sve ostalo što je dostupno u bolnicimama Republike Srpske za oboljele od virusa korona. Osim liječenja, oboljeli od virusa korone koji su preležali infekciju ...
Mišljenje Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine o načinu primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama FBiH
Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine izdali su uputu/mišljenje u vezi sa upitom inspekcijskog organa o načinu primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ br. 32/01 i 48/11). U mišljenju je istaknuto i da, u smislu člana 3. stav 1. tačka 1. Zakona, informacija je svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja, podaci ili bilo koji drugi sadržaj, uključujući svaku kopiju ili njezin dio, bez obzira na oblik...
Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom Korona (Covid-19) u Republici Srpskoj
1. U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva do 01.02.2021. godine zabranjuju se: 1) sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica, 2) muzika uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće, 3) sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode)....
ZAKONI O PRUŽANjU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
Ovdje možete pronaći sve zakone o pružanju besplatne pravne pomoći

Najčešće postavljana pravna pitanja

 • Opravdani razlog za nedolazak na sudsko ročište prema Zakonu o zaštiti od klevete u F BIH

  Pitanje: Poštovani, zanima me da li je moguće izostati kao svjedok prilikom tužbe za klevetu ukoliko je u pitanju odlazak van zemlje?

  Odgovor:  Ukoliko se prije davanja izjave nadležnom Općinskom sudu u svojstvu svjedoka preselite u drugu zemlju, a budete  od strane suda pozvani, imate opravdan razlog da se ne pojavite na ročištu, pod predpostavkom da sudu nije bila poznata Vaša nova adresa u inostranstvu. Ako je Vaša nova adresa  poznata sudu, a ako niste u mogućnosti pristupiti zakazanom ročištu dužni ste opravdati razloge Vašeg nedolaska. Bit ćete pozvani vjerovatno i drugi put, u zavisnosti da li ćete biti i dalje predloženi za svjedoka, a predlagač će morati sudu naznačiti Vašu tačnu adresu.

 • Da li sud može tražiti naplatu sudske takse i nakon pravosnažnosti presude

  Pitanje: Da li sud može tražiti naplatu sudske takse i nakon pravosnažnosti presude donijete  u postupku u kojem je očigledno propustio da to traži. Presuda je potvrđena i odlukom drugostepenog suda.

  Odgovor: Pravo na utvrđivanje takse zastarijeva u roku od tri godine od dana nastanka taksene obaveze, a pravo na prinudnu naplatu utvrđene takse zastarijeva u roku propisanom odredbama zakona kojima se uređuje poreski postupak.

  Obveznik plaćanja sudske takse u prvostepenom postupku je tužilac, odnosno predlagač, a obveznik u drugostepenom postupku i u postupku po vandrednom pravnom lijeku  je podnosilac žalbe , odnosno lice u čijem je interesu pokrenut postupak po vandrednom pravnom lijeku.

 • Propisana temperatura na radnom mjestu

  Pitanje: Radim u jednoj većoj prodavnici u Banjoj Luci kao kasirka. Tokom zimskih mjeseci na radnom mjestu se smrzavam, jer uopšte nema grijanja ili je ono minimalno. Šta mogu da uradim?

  Odgovor: Prije svega treba da se pismeno obratite poslodavcu sa zahtjevom za obezbjeđivanje adekvatnih uslova rada. Najbolje da zahtjev pošaljete putem pošte preporučenom pošiljkom sa povratnicom. Ako poslodavac ne odgovori u roku od osam dana od prijema zahtjeva, imate pravo da se za zaštitu prava obratite Inspekciji rada. Dan prijema zahtjeva od strane poslodavca ćete vidjeti na povratnici kada vam stigne na kućnu adresu.

  U zahtjevu se trebate pozvati na Zakon o zaštiti na radu i Pravilnik o preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad na radnom mjestu. Navedenim Pravilnikom propisano je da tokom rada u radnim i pomoćnim prostorijama u kojima se nalaze radna mjesta temperatura mora da bude odgovarajuća, u zavisnosti od metoda rada i aktivnosti, kao i fizičkog opterećenja radnika.

  U slučajevima kada je temperatura spoljašnjeg vazduha do +5° C, propisana temperatura za laki rad bez fizičkog naprezanja je 18-28° C, a za laki i teški fizički rad propisana temperatura je 15-28° C.

 • Pravo na ličnu invalidninu

  Pitanje: Hoću da ostvarim pravo na ličnu invalidninu jer sam lošeg zdravlja već duži niz godina. U centru za socijalni rad su mi rekli da se obratim institutu za ocjenu zdravstvenog stanja. Otišao sam na institut, vještačili su me površno i dobio sam nalaz gdje piše da mi je invaliditet 80% i da imam pravo prigovora. Mislim da su me lose vještačili, tj. da je moje zdravstveno stanje puno gore i hoću da se žalim.

  Odgovor: Ukoliko ste nezadovoljni nalazom, ocjenom i mišljenjem Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja možete podnijeti prigovor po kojem bi Vam odlučivala drugostepena komisija Instituta. Pri tome, morali biste snositi i troškove vještačenja. Drugi način bi bio da se sa nalazom koji imate obratite nadležnom centru za socijalni rad koji bi na osnovu dokumentacije u spisu donio rješenje pa da se nakon toga žalite na tako zaprimljeno rješenje. U tom slučaju, ne biste snosili troškove postupka.

 • Opravdani razlog za nedolazak na sudsko ročište prema Zakonu o zaštiti od klevete u F BIH

  Pitanje: Poštovani, zanima me da li je moguće izostati kao svjedok prilikom tužbe za klevetu ukoliko je u pitanju odlazak van zemlje?

  Odgovor:  Ukoliko se prije davanja izjave nadležnom Općinskom sudu u svojstvu svjedoka preselite u drugu zemlju, a budete  od strane suda pozvani, imate opravdan razlog da se ne pojavite na ročištu, pod predpostavkom da sudu nije bila poznata Vaša nova adresa u inostranstvu. Ako je Vaša nova adresa  poznata sudu, a ako niste u mogućnosti pristupiti zakazanom ročištu dužni ste opravdati razloge Vašeg nedolaska. Bit ćete pozvani vjerovatno i drugi put, u zavisnosti da li ćete biti i dalje predloženi za svjedoka, a predlagač će morati sudu naznačiti Vašu tačnu adresu.

 • Da li sud može tražiti naplatu sudske takse i nakon pravosnažnosti presude

  Pitanje: Da li sud može tražiti naplatu sudske takse i nakon pravosnažnosti presude donijete  u postupku u kojem je očigledno propustio da to traži. Presuda je potvrđena i odlukom drugostepenog suda.

  Odgovor: Pravo na utvrđivanje takse zastarijeva u roku od tri godine od dana nastanka taksene obaveze, a pravo na prinudnu naplatu utvrđene takse zastarijeva u roku propisanom odredbama zakona kojima se uređuje poreski postupak.

  Obveznik plaćanja sudske takse u prvostepenom postupku je tužilac, odnosno predlagač, a obveznik u drugostepenom postupku i u postupku po vandrednom pravnom lijeku  je podnosilac žalbe , odnosno lice u čijem je interesu pokrenut postupak po vandrednom pravnom lijeku.

 • Propisana temperatura na radnom mjestu

  Pitanje: Radim u jednoj većoj prodavnici u Banjoj Luci kao kasirka. Tokom zimskih mjeseci na radnom mjestu se smrzavam, jer uopšte nema grijanja ili je ono minimalno. Šta mogu da uradim?

  Odgovor: Prije svega treba da se pismeno obratite poslodavcu sa zahtjevom za obezbjeđivanje adekvatnih uslova rada. Najbolje da zahtjev pošaljete putem pošte preporučenom pošiljkom sa povratnicom. Ako poslodavac ne odgovori u roku od osam dana od prijema zahtjeva, imate pravo da se za zaštitu prava obratite Inspekciji rada. Dan prijema zahtjeva od strane poslodavca ćete vidjeti na povratnici kada vam stigne na kućnu adresu.

  U zahtjevu se trebate pozvati na Zakon o zaštiti na radu i Pravilnik o preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad na radnom mjestu. Navedenim Pravilnikom propisano je da tokom rada u radnim i pomoćnim prostorijama u kojima se nalaze radna mjesta temperatura mora da bude odgovarajuća, u zavisnosti od metoda rada i aktivnosti, kao i fizičkog opterećenja radnika.

  U slučajevima kada je temperatura spoljašnjeg vazduha do +5° C, propisana temperatura za laki rad bez fizičkog naprezanja je 18-28° C, a za laki i teški fizički rad propisana temperatura je 15-28° C.

 • Pravo na ličnu invalidninu

  Pitanje: Hoću da ostvarim pravo na ličnu invalidninu jer sam lošeg zdravlja već duži niz godina. U centru za socijalni rad su mi rekli da se obratim institutu za ocjenu zdravstvenog stanja. Otišao sam na institut, vještačili su me površno i dobio sam nalaz gdje piše da mi je invaliditet 80% i da imam pravo prigovora. Mislim da su me lose vještačili, tj. da je moje zdravstveno stanje puno gore i hoću da se žalim.

  Odgovor: Ukoliko ste nezadovoljni nalazom, ocjenom i mišljenjem Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja možete podnijeti prigovor po kojem bi Vam odlučivala drugostepena komisija Instituta. Pri tome, morali biste snositi i troškove vještačenja. Drugi način bi bio da se sa nalazom koji imate obratite nadležnom centru za socijalni rad koji bi na osnovu dokumentacije u spisu donio rješenje pa da se nakon toga žalite na tako zaprimljeno rješenje. U tom slučaju, ne biste snosili troškove postupka.

Želite li nam poslati poruku direktno? Registrujte se!